အမျိုးသားအဆင့် ဘက်စုံ ကျောင်းကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၂) အသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အမျိုးသားအဆင့် ဘက်စုံ ကျောင်းကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၂) အသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags