ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Advanced Epidemiology Training: Multilevel modeling course သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Advanced Epidemiology Training: Multilevel modeling course သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags