ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသို့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်လွှာနှင့် နှစ်သစ်တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များပေးပို့ခြင်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသို့ (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွက်နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်လွှာနှင့် နှစ်သစ်တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များပေးပို့ခြင်း

 
 

More Tags