အမျိုးသားအဆင့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးမှု မဟာဗျူဟာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲချမှတ်ရေး အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အမျိုးသားအဆင့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးမှု မဟာဗျူဟာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ရေးဆွဲချမှတ်ရေး အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags