''ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆေးတစ်ပါး'' (Exercise is Medicine) Healthy Myanmar အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

''ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆေးတစ်ပါး'' (Exercise is Medicine) Healthy Myanmar အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags