အလုပ်သင်ဆရာဝန် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အလုပ်သင်ဆရာဝန် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား အပြီးသတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ သင်ကြားပုံနည်းစနစ်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ Faculty Training ပြုလုပ်ရန်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags