အဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုင်ရာကုသမှု (Management of Common Poisoning in Myanmar) ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၂၅-၈-၂၀၁၈)

အဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုင်ရာကုသမှု (Management of Common Poisoning in Myanmar) ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၂၅-၈-၂၀၁၈)

 
 

More Tags