ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော သံပြားကောင်ရောဂါ၏ လက်ရှိဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော သံပြားကောင်ရောဂါ၏ လက်ရှိဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags