အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပသော စားရိပ်သာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပသော စားရိပ်သာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags