ရေချိုခရုမှတဆင့်ကူးစက်သော ကပ်ပါးပိုးကြောင့် Schistosomiasis ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ရေချိုခရုမှတဆင့်ကူးစက်သော ကပ်ပါးပိုးကြောင့် Schistosomiasis ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags