ပုဂ္ဂလိက သူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ပုဂ္ဂလိက သူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags