ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး "ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး "ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags