လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားသိရှိနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သည်များသိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မန္တလေး)တွင်ကျင်းပသောတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားသိရှိနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သည်များသိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မန္တလေး)တွင်ကျင်းပသောတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags