(၆)လတာကာလအတွင်း အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်များ သုံးသပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

(၆)လတာကာလအတွင်း အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်များ သုံးသပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags