အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ဒုတိယနှစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည် အဖွင့်အမှာစကား (Draft)

အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)

ဒုတိယနှစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည် အဖွင့်အမှာစကား

(Draft)

More Tags