မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၈-၉-၂၀၁၈)

မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၈-၉-၂၀၁၈)

 
 

More Tags