ဆေးရုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျုတာစနစ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့် (အချက်အလက်များသိရှိရန် မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်မူကြမ်း) (Draft)

ဆေးရုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျုတာစနစ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags