လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် ကာလလယ် ဆန်းစစ်တွေ့ရှိချက်များ တင်ပြသည့် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် ကာလလယ် ဆန်းစစ်တွေ့ရှိချက်များ တင်ပြသည့် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags