ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ၊ တီဘီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါစီမံချက်များဆိုင်ရာ စီမံချက်ပြန်လည် မွမ်းမံရေးဆွဲခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း

ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ၊ တီဘီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါစီမံချက်များဆိုင်ရာ စီမံချက်ပြန်လည် မွမ်းမံရေးဆွဲခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏မိန့်ခွန်း

More Tags