လိုအပ်ချက်များကို သိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် နှင့်လုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တက္ကသိုလ်များဆေးရုံ (ရန်ကုန်)မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

လိုအပ်ချက်များကို သိရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် နှင့်လုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ရန် တက္ကသိုလ်များဆေးရုံ (ရန်ကုန်)မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags