ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောအဆင့်မှီဆေးရုံကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောအဆင့်မှီဆေးရုံကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags