မူလတန်းကျောင်းများတွင် အစားအသောက်များ ဖြည့်စွက်ကျွေးမွေးခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အာဟာရအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာခြင်း သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား အသိပေးတင်ပြခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မူလတန်းကျောင်းများတွင် အစားအသောက်များ ဖြည့်စွက်ကျွေးမွေးခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အာဟာရအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာခြင်း သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား အသိပေးတင်ပြခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags