အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ဒုတိယနှစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ဒုတိယနှစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags