စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်တွင် အသုံးပြုနေသောပုံစံများနှင့် လက်စွဲစာအုပ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (Draft)

စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်တွင် အသုံးပြုနေသောပုံစံများနှင့် လက်စွဲစာအုပ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags