ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 pdm09 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 pdm09 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

More Tags