တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း

တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း

More Tags