တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းနှင့် အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (Inter- agency Coordinating Committee-ICC) ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းနှင့် အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (Inter- agency Coordinating Committee-ICC) ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags