ရောဂါပိုးမျိုးသယ်ဆောင်သော ပိုးမွှားကောင်များမှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးနှိမ်နင်းရေး စီမံချက်၏ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ရောဂါပိုးမျိုးသယ်ဆောင်သော ပိုးမွှားကောင်များမှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးနှိမ်နင်းရေး စီမံချက်၏ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags