မြန်မာနိုင်ငံ သူနာပြုနှင့် သားဖွားကောင်စီ၊ ပထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့် (အချက်အလက်များသိရှိရန် မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်မူကြမ်း)

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့် သားဖွားကောင်စီ၊ ပထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags