မြန်မာနိုင်ငံသားဖွား စွမ်းအားစုဆိုင်ရာ မူဝါဒအတည်ပြုရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံသားဖွား စွမ်းအားစုဆိုင်ရာ မူဝါဒအတည်ပြုရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags