ကိုရီးယားနိုင်ငံ Chung-Ang University နှင့် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ကိုရီးယားနိုင်ငံ Chung-Ang University နှင့် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags