(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းဆန်းစစ်မှု အစီရင်ခံခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags