ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သင်တန်း ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် Training of Trainers သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သင်တန်း ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် Training of Trainers သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags