ရောဂါပိုးများ၏ မျိုးဗီဇအစီအစဉ် အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ illumina iSeq100 (Whole-Genome Sequencing, WGS) machine လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ရောဂါပိုးများ၏ မျိုးဗီဇအစီအစဉ် အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ illumina iSeq100 (Whole-Genome Sequencing, WGS) machine လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags