ဗဟိုအဆင့် လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ဗဟိုအဆင့် လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးမှုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags