မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကောက်ယူခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အဏုအာဟာရနှင့် အစာစားသုံးမှုအခြေအနေလေ့လာရေးစစ်တမ်း ကနဦးရလဒ်များ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ဝေခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကောက်ယူခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အဏုအာဟာရနှင့် အစာစားသုံးမှုအခြေအနေလေ့လာရေးစစ်တမ်း ကနဦးရလဒ်များ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ဝေခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags