မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)နှစ်ပတ်လည် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့(၂၀၁၆-၂၀၁၇)နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း

More Tags