မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သန်စွမ်းရေး နည်းဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတူညီမှုနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သန်စွမ်းရေး နည်းဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတူညီမှုနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags