ဆေးရုံများ၌ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်နိုင်ရေး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် - မန္တလေး)

ဆေးရုံများ၌ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်နိုင်ရေး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)

More Tags