အမေရိကန်နိုင်ငံ Duke Global Health Institute မှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငှက်ဖျားရောဂါ ကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် အချက်အလက်များ အသိပေး ဖြန့်ဝေမှု ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

အမေရိကန်နိုင်ငံ Duke Global Health Institute မှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငှက်ဖျားရောဂါ ကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် အချက်အလက်များ အသိပေး ဖြန့်ဝေမှု ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags