ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော သန်ပြားကောင်ရောဂါ (Schistosomiasis) ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြသည့်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၃၁-၈-၂၀၁၈)

ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော သန်ပြားကောင်ရောဂါ (Schistosomiasis) ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ တင်ပြသည့်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags