မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေး စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီကြောင်း တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေး စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီကြောင်း တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags