ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags