COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (31-1-2021, 8:00 PM)

(၃၀-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၃၁-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲ နမူနာ စုစုပေါင်း (၁၆,၂၇၉)ခု အား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၂၈၁) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags