COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (29-1-2021, 8:00 PM)

(၂၈-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၂၉-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၈,၂၇၁)ခု အား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၃၆၃) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags