COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (25-1-2021, 8:00 PM)

(၂၄-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ(၂၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၇,၉၂၄)ခုအားစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၃၈၃) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags