COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (22-1-2021, 8:00 PM)

(၂၁-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၂၂-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၇,၆၉၉)ခုအားစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၄၂၅) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags