COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (19-1-2021, 8:00 PM)

(၁၈-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၁၉-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၂၀,၆၉၄)ခုအားစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၄၄၈) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags