COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (16-1-2021, 8:00 PM)

(၁၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၁၆-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း(၁၈,၀၀၅)ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၄၉၁) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags