COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-1-2021, 8:00 PM)

(၃-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၄-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း(၁၆,၉၉၀) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၅၉၀) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

 

More Tags